ข่าวกิจกรรม


งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 2563
บริษัท ไทย คอมโพสิท จำกัด
บริษัท จีอาร์อี คอมโพสิท จำกัด
บริษัท วิจัย คอมโพสิท จำกัด 


ABOITIZ POWER ประเทศฟิลิปปินส์ เข้าเยี่ยมชมโรงงาน


ไทยโอบายาชิเข้าเยี่ยมชมโรงงาน


เจ้าหน้าที่กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้เข้าฟังการบรรยายการผลิตสินค้า RTRC (GRE CONDUIT) และเยี่ยมชมการผลิต ในวันที่ 10 ตุลาคม 2555 ณ โรงงานไทยคอมโพสิท


งานสัมมนาวิชาการคอมโพสิท โรงแรมแกรนด์โพร์วิงส์


Inter plas ระหว่างวันที่ 23 – 26 มิถุนายน 2554


การไฟฟ้านครหลวงเข้าเยี่ยมชมโรงงาน

GRE Composites Co.,Ltd.

Let GRE Composites be the first in your mind when you think of composite products