::: รางวางสายไฟรอบ Cooling Tower พังอีกแล้ว

รางวางสายไฟฟ้าบริเวณ Cooling tower ผุพังบ่อย เพราะอะไร?

ในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ รวมไปถึง โรงงานกลุ่มปิโตรเคมี และโรงไฟฟ้า Cooling Tower เป็นระบบที่มีความสำคัญระบบหนึ่ง ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ทำให้น้ำร้อนที่ผ่านการถ่ายเทความร้อนที่มาจากกระบวนการผลิต (Process) ที่เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (Heat Exchanger) เพื่อทำให้น้ำนั้นเย็นลง โดยใช้หลักการให้น้ำร้อนนั้นถ่ายเทความร้อนและมวล (Heat and Mass Transfer) กับอากาศ

Cooling tower

การที่ Cooling Tower (หอระบายความร้อน) เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้น้ำสามารถถ่ายเทความร้อนไปสู่อากาศได้นั้นสามารถอธิบายได้คือ Cooling tower เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการฉีดน้ำที่อุณหภูมิสูงให้กระจายตัวออกเป็นละอองเล็กๆ ตกผ่านแผงกระจายละอองน้ำ (Baffles or Fill Material) ละอองน้ำเหล่านี้จะเกาะตัวกับแผงกระจายละอองน้ำ ทำให้เกิดเป็นพื้นที่เปียก ซึ่งจะสัมผัสกับอากาศที่ถูกดูดผ่านแผงกระจายละอองน้ำ ก่อให้เกิดขบวนการถ่ายเทความร้อนสัมผัสระหว่างน้ำที่มีอุณหภูมิสูงกับอากาศที่มีอุณหภูมิต่ำ ขณะเดียวกันนั้นละอองน้ำบางส่วนก็จะระเหยตัวกลายเป็นไอน้ำไปในอากาศ เพราะอากาศในขณะนั้นยังมีสภาพไม่อิ่มตัว น้ำจึงสามารถระเหยกลายเป็นไอได้ดีมาก ซึ่งขบวนการระเหยกลายเป็นไอของละอองน้ำนี้จำเป็นต้องใช้ความร้อน ดังนั้นละอองน้ำที่ระเหยตัวจึงดึงความร้อนจากปริมาณน้ำที่เหลืออยู่

จากกระบวนการดังกล่าว ทำให้มักจะพบปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระบบหอระบายความร้อน ปัญหาหลักที่พบได้บ่อย ก็คือ การกัดกร่อน จากความชื้นและละอองน้ำที่มีความร้อน ทำให้อุปกรณ์บริเวณนั้นเกิดการผุกร่อน และเป็นสนิมได้ง่าย ทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์สั้นลง รวมไปถึงรางวางสายไฟ บริเวณ Cooling tower ก็จะพบปัญหาผุกร่อน เป็นสนิม ต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนบ่อยเช่นกัน โดยวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหา รางวางสายไฟผุกร่อนที่เป็นสนิมนั้น มีหลายวิธีจะขออธิบายดังนี้

  • การเคลือบผิวรางด้วยวัสดุทนการกัดกร่อน  เช่น ใช้รางชุบ Hot Dip Galvanized หรือรางพ่นสีฝุ่น Epoxy ซึ่งสามารถที่จะทนการผุกร่อนของละอองน้ำ ความชื้นได้ แต่ต้องยอมรับว่า เมื่อใช้งานไปสักระยะ สีที่ชุบอาจจะเกิดการหลุดลอก ทำให้เนื้อของวัสดุสัมผัสกับความชื้น จนทำให้รางเกิดการผุกร่อน เป็นสนิมอีกได้ เกิดการซ่อมแซม หรือ เปลี่ยนรางวางสายไฟฟ้าบ่อย ในระยะเวลาอันสั้น  

  • เลือกใช้โลหะที่ทนทานต่อการกัดกร่อน เช่น ใช้รางวางสายไฟสแตนเลสสตีล (Stainless steel) ซึ่งมีคุณสมบัติทนทานต่อการกัดกร่อน และไม่เป็นสนิม แต่ในกรณีที่วัสดุต้องสัมผัสกับความชื้น ละอองน้ำตลอดเวลา ก็มีโอกาสทำให้รางวางสายไฟนั้น เกิดการผุกร่อน และเป็นสนิมได้อีก ภายในระยะเวลา 4 หรือ 5 ปี

  • ใช้วัสดุทดแทนที่ทนทานต่อการกัดกร่อน เช่น วัสดุคอมโพสิท หรือรางวางสายไฟเบอร์กลาส (FRP)  ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือก วัสดุไฟเบอร์กลาสมีความทนทานต่อความชื้น ละอองน้ำ ความร้อน ไม่เป็นสนิม และมีความแข็งแรง เทียบเท่าเหล็ก สามารถรับน้ำหนักของสายไฟฟ้าได้ดี

รางวางสายไฟจากไฟเบอร์กลาส (FRP) ที่มีคุณสมบัติทนทานต่อ การผุกร่อนจากความชื้น ละอองน้ำ สารเคมี ไม่เป็นสนิม และยังมีความแข็งแรงเทียบเท่าวัสดุเหล็ก

จากที่ได้กล่าวถึงคุณสมบัติของรางวางสายไฟเบอร์กลาส (FRP) ซึ่ง บริษัท จีอาร์อี คอมโพสิท จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่าย รางวางสายไฟจากไฟเบอร์กลาส (FRP) ที่มีคุณสมบัติทนทานต่อการผุกร่อนจากความชื้น ละอองน้ำ สารเคมี ไม่เป็นสนิม และยังมีความแข็งแรงเทียบเท่าวัสดุเหล็ก เป็นทางเลือกที่เหมาะสำหรับนำไปติดตั้งบริเวณ Cooling tower ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ รวมไปถึง โรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และโรงผลิตไฟฟ้า จัดเป็นวิธีการยืดอายุของวัสดุ ที่สามารถ ลดค่าใช้จ่าย ลดเวลาสำหรับงานซ่อมบำรุงในระยะยาวได้ดีอีกด้วย

Comments are closed.