ปั๊มดูดน้ำไม่ขึ้น พาปั่นป่วนไปทั้งโรงงาน

FRP valve - Foot valve

ในโรงงานของท่าน เคยเจอเหตุการณ์เหล่านี้ไหม ปั๊มดูดน้ำไม่ขึ้น ขาดน้ำใช้เพราะไม่มีน้ำในถังเก็บน้ำ ต้องหยุดการผลิตเพราะขาดน้ำเข้าระบบผลิต หรือ บ่อน้ำเสียเอ่อล้น เพราะปั๊มน้ำเสียออกจากบ่อไม่ได้ เหตุการณ์เหล่านี้ดูเผิญๆเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่แท้จริงแล้วนับเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทีไร ก็ทำให้ผู้ปฏิบัติงานเดือดร้อนไม่น้อย เพราะส่งผลกระทบต่อเนื่อง เป็นลูกโซ่ไปตั้งแต่สายการผลิตที่หยุดชะงัก ยอดผลิตที่ตกเป้าไปจนถึงลูกค้าที่ไม่ได้รับสินค้าตามสัญญา

เมื่อช่างไปตรวจหาสาเหตุ ก็มักพบว่าต้นเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ข้างต้น มาจากการที่ปั๊มดูดน้ำไม่ขึ้นจึงทำให้ไม่มีน้ำส่งเข้าถังเก็บน้ำ หรือไม่มีน้ำส่งเข้าสายการผลิต หรือดูดน้ำเสียออกไม่ได้

บ่อยครั้งสิ่งที่เราจะเห็นคือ ปั๊มเดินตัวเปล่าจนมอเตอร์ร้อน ทำให้เราคิดว่าเป็นเพราะมี air lock ในเส้นท่อปั๊มจึงดูดน้ำไม่ขึ้น และเราก็จึงมัวแต่ไปหาทางแก้ไข air lock ในเส้นท่อจนลืมไปว่ามีอีกสาเหตุที่เรามองไม่เห็น สาเหตุที่ซ่อนอยู่ใต้น้ำ นั่นก็คือ ฟุตวาล์ว (Foot Valve)

ฟุตวาล์วคืออะไร?

มีหน้าที่อะไร?

เหตุใดจึงเป็นเหตุให้ปั๊มดูดน้ำไม่ขึ้นได้?

ปั๋มดูดน้ำไม่ขึ้น_FootValve

จากภาพ จะเห็นว่าปั๊มน้ำติดตั้งอยู่สูงกว่าบ่อน้ำ มีท่อทางดูดจุ่มลงไปในบ่อน้ำและปลายท่อทางดูดติดตั้ง ฟุตวาล์ว (Foot Valve) ไว้ ฟุตวาล์วที่ปลายท่อทางดูดนี้ ทำหน้าที่ทั้งกันมิให้สิ่งสกปรกชิ้นใหญ่หลุดเข้าไปในท่อและทำหน้าที่เป็นวาล์วกันกลับ คือกันมิให้น้ำไหลย้อนกลับจากปั๊มและท่อลงบ่อเก็บน้ำจนหมด หากไม่มีน้ำในท่อทางดูด เมื่อปั๊มทำงาน ปั๊มจะสูบอากาศแทนและมอเตอร์ปั๊มจะร้อนจนไหม้ได้

ภาพเปรียบเทียบ การไหลของสิ่งแขวนลอยในน้ำ เมื่อไหลผ่านฟุตวาล์วทั่วไป และฟุตวาล์วที่มีบ่าเอียงจะเห็นว่า สิ่งแขวนลอยจะไม่ติดค้าง กีดขวางในฟุตวาล์วที่มีบ่าเอียง จึงสามารถกันไม่ให้น้ำไหลย้อนกลับได้อย่างสมบูรณ์

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นว่าการที่ฟุตวาล์ว (Foot Valve) ไม่สามารถกักน้ำหรือไม่สามารถล่อน้ำให้กับท่อทางดูดของปั๊มได้ เป็นสาเหตุที่ทำให้ปั๊มดูดน้ำไม่ขึ้นได้เช่นกัน โดยเหตุที่ฟุตวาล์วไม่กักน้ำ มีได้ 4 สาเหตุได้แก่

สาเหตุ ฟุตวาล์วไม่กักน้ำ

  1. Seal หลุดทำให้กักน้ำไม่ได้
  2. แกนลิ้นเอียงทำให้ disc สัมผัสไม่เต็มหน้า
  3. มีสิ่งกีดขวาง disc ทำให้ปิดไม่สนิท เช่น มีหิน โคลน หรือกิ่งไม้ไปติดค้างอยู่
  4. ฟุตวาล์วเป็นสนิม ทั้งที่ตัว body หรือภายในจนเป็นรูรั่ว

ปัญหา ฟุตวาล์วไม่กักน้ำ นั้นสามารถป้องกันได้ตั้งแต่ต้นทางด้วย การเลือกใช้ฟุตวาล์วที่ภายในออกแบบป้องกันมิให้มีสิ่งสกปรกติดค้างอยู่ได้ และผลิตจากวัสดุที่ไม่เป็นสนิม เช่น วัสดุคอมโพสิท หรือ UPVC เป็นต้น

อยากทำความรู้จักวาล์วที่ใช้วัสดุคอมโพสิท อ่านต่อ : FRP Valve, Composite Valve

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นว่าการที่ฟุตวาล์ว (Foot Valve) ไม่สามารถกักน้ำหรือไม่สามารถล่อน้ำให้กับท่อทางดูดของปั๊มได้ เป็นสาเหตุที่ทำให้ปั๊มดูดน้ำไม่ขึ้นได้เช่นกัน โดยเหตุที่ฟุตวาล์วไม่กักน้ำ มีได้ 4 สาเหตุได้แก่

สาเหตุฟุตวาล์วไม่กักน้ำ

  1. Seal หลุดทำให้กักน้ำไม่ได้
  2. แกนลิ้นเอียงทำให้ disc สัมผัสไม่เต็มหน้า
  3. มีสิ่งกีดขวาง disc ทำให้ปิดไม่สนิท เช่น มีหิน โคลน หรือกิ่งไม้ไปติดค้างอยู่
  4. ฟุตวาล์วเป็นสนิม ทั้งที่ตัว body หรือภายในจนเป็นรูรั่ว

 

Foot valve เป็นสนิม rust

ปัญหา ฟุตวาล์วไม่กักน้ำ นั้นสามารถป้องกันได้ตั้งแต่ต้นทางด้วย การเลือกใช้ฟุตวาล์วที่ภายในออกแบบป้องกันมิให้มีสิ่งสกปรกติดค้างอยู่ได้ และผลิตจากวัสดุที่ไม่เป็นสนิม เช่น วัสดุคอมโพสิท หรือ UPVC เป็นต้น

อยากทำความรู้จักวาล์วที่ใช้วัสดุคอมโพสิท อ่านต่อ : FRP Valve, Composite Valve

Comments are closed.