ปัญหาการกัดกร่อนจากละอองไอน้ำ

ปัญหาการกัดกร่อน รางวางสายไฟ FRP cable ladder

ปัญหาการกัดกร่อน (Corrosion)  สามารถเกิดขึ้นได้ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ รวมถึงเครื่องจักรที่สามารถก่อเกิดปัญหาซึ่งยากต่อการตรวจสอบได้ เนื่องจากในบางครั้งอาจเกิดขึ้นจากจุดเล็กๆ ในระบบ การกัดกร่อนสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีและอาหาร เนื่องจากต้องเผชิญหน้ากับความชื้นหรือการกัดกร่อนจากวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิต ดังนั้น การมีความรู้ความเข้าใจที่เหมาะสมกับการบำรุงรักษาและป้องกันจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปได้อย่างราบรื่นและต่อเนื่อง

ภาพรางวางสายไฟชนิดโลหะที่มีไอน้ำตลอดเวลาและทำให้เกิดการกัดกร่อนที่ผิว

การกัดกร่อน รางวางสายไฟ

การกัดกร่อนที่เกิดขึ้นจากสภาวะแวดล้อมนั้นเป็นการกัดกร่อนหรือการสึกหรอที่เกิดขึ้นจากการที่วัสดุได้สัมผัสกับอากาศหรือมลพิษในอากาศมากกว่าการสัมผัสกับของเหลว 

รางวางสายไฟ ถูกกัดกร่อนจากละอองไอน้ำ

โดยเกิดได้ทั้งการสึกหรอแบบแห้ง แบบมีความชื้นผสมและการสะสมของของเหลวบนพื้นผิววัตถุ ซึ่งตัวแปรของการกัดกร่อนจากสภาวะแวดล้อม เช่น ไอน้ำที่เกิดจากกระบวนการผลิตอาหารภายในโรงต้ม ก่อให้เกิดความเปียกชื้นหรือความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity – RH)

ละอองไอน้ำ กัดกร่อน รางวางสายไฟ

ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวแปรสำคัญที่ก่อให้เกิดอัตราการกัดกร่อนที่เพิ่มมากขึ้นได้ ซึ่งส่วนใหญ่ของเหลวนั้นจะไม่เกาะอยู่บนพื้นผิวของโลหะ ยกเว้นพื้นผิวของโลหะนั้นจะมีสิ่งแปลกปลอม เช่น สนิมที่เริ่มก่อตัวขึ้นเมื่อความชื้นสัมพัทธ์มีมากกว่า 60%

แนวทางการป้องกัน การกัดกร่อน รางวางสายไฟ

แนวทางการป้องกันการกัดกร่อน

ารเคลือบผิวโลหะ (Coating) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการผสมกันระหว่างออกซิเจน น้ำ และ Electrolyte เข้มข้น การเคลือบ   ผิวของวัตถุจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจอย่างมาก เพราะสามารถใช้ได้ตั้งแต่งานโลหะไปจนถึงวัสดุทดแทนอื่นๆ

การเคลือบด้วยโลหะ (Metal Films) ในเบื้องต้นนั้นโลหะหลายชนิดมีคุณสมบัติการป้องกันการกัดกร่อนในตัวเองอยู่แล้ว เช่น เงิน ทอง โครเมียม หรือตะกั่ว ซึ่งโดยทั่วไปมักจะใช้ในการตกแต่งและป้องกันการสึกกร่อน การเคลือบด้วยโลหะเช่นนี้จำเป็นต้องคำนึงถึงคุณสมบัติของโลหะที่ต้องการเคลือบเสียก่อน ไม่เช่นนั้นแล้วคุณสมบัติของ Anode และ Cathode ของวัตถุตั้งต้นและสารเคลือบจะก่อให้เกิดการเหนี่ยวนำการกัดกร่อนเสียเอง

การเคลือบโดยโพลีเมอร์ (Polymer Coating) การเคลือบโพลีเมอร์นั้นนิยมใช้กันอย่างกว้างขวางสำหรับเชิงพาณิชย์ ไม่ว่าจะใช้เป็นแผ่นหรือเป็นผง การเคลือบวิธีนี้สามารถป้องกันได้ทั้งความเสียหายเชิงกลและการกัดกร่อน อย่างไรก็ตาม หากการเคลือบนั้นเผยให้เห็นส่วนของโลหะภายในก็สามารถทำให้เกิดการกัดกร่อนอย่างรวดเร็วได้เช่นกัน

การทาสี (Painting) เป็นการแก้ปัญหาที่ง่ายและมีค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงนักสามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย แต่การเคลือบสีนั้นจะไม่ป้องกันน้ำหรือออกซิเจน แต่สามารถปกป้อง Electrolyte เข้มข้นได้

ภาพการติดตั้งรางวางสายไฟฟ้าวัสดุไฟเบอร์กลาส (FRP)

ภายในโรงงานที่มีปัญหาการกัดกร่อนจากไอน้ำ

ปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งได้มีการนำวัสดุ FRP (Fiberglass Reinforced Plastic) ที่เป็น Composite material มาใช้แทนวัสดุที่เป็นโลหะ ในบริเวณงานที่มีไอความชื้นสูง การติดตั้ง รางวางสายไฟฟ้า  FRP แทน รางเหล็ก ซึ่งมีคุณสมบัติเด่น อาทิ ไม่กัดกร่อน ไม่เป็นสนิม ไม่ติดไฟ มีความแข็งแรง น้ำหนักเบา 

รางวางสายไฟฟ้า FRP เหมาะที่จะนำไปใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม หลายประเภท เช่น โรงงานอุตสาหกรรมเคมี  โรงกลั่นน้ำมัน  โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร  โรงผลิตไฟฟ้า (Power plant)  โดยเฉพาะโรงงานที่ตั้งอยู่ใกล้ชายทะเล  ปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เห็นประโยชน์ของ  FRP มากขึ้น เพราะสามารถช่วยลดต้นทุนการดูแลรักษาและหมดปัญหาการซ่อมบำรุง อีกทั้งช่วยให้ประหยัดงบประมาณการซ่อมบำรุงบ่อยๆ ของโรงงานอุตสาหกรรมได้ ทำให้ผลประกอบการมีกำไรเพิ่มขึ้น

ที่มา : mmthailand

Comments are closed.